Vi på Ab NY-JA Oy vill informera våra kunder om hur vi verkar under dessa exceptionella tider.

Vi värnar om våra anställda och deras familjer och våra kunder hälsa och trygghet. Vi följer de direktiv och anvisningar som kommer från myndigheter och statligt håll samt respekterar kunders önskemål. Vi följer med läget och vidtar åtgärder och beslut i enlighet med vad som krävs.

För att trygga personalens och kundernas hälsa och har vi infört obligatorisk handdesinficering mellan kundbesök, vi har även infört desinficering av utrustning mellan besök i olika lokaler och fastigheter för att eliminera eventuell smittspridning. Personalen har uppmanats att vid minsta misstanke om sjukdom stanna hemma från arbetet.

Vi finns tillgängliga om ni behöver service av ventilationsanläggningar, rengöring av ventilationssystem eller inreglering av ventilationssystem. Vi har även utrustning för desinficering och luftrengöring.

 

Beställ våra tjänster smidigt online Beställ

Våra tjänster används av: