Nyja Tobias 6228
Tobias Björkgren
- Ventilation
- Officiell behörighet för mätning av luftflöden
Nyja Jonas 6224
Jonas Pörtfors
- Ventilation
- Officiell behörighet för mätning av luftflöden
Nyja Mikael 6211
Mikael Storskrubb
- Ventilation
- Officiell behörighet för mätning av luftflöden
Nyja Kjell 6251
Kjell Knipström
- Sotare (Vasa och Korsholm)
- Officiellt godkänd eldstads- och skorstensgranskare
Nyja Arto 6245
Arto Hautaluoma
- Sotare (Vasa och Korsholm)
- Officiellt godkänd eldstads-och skorstensgranskare
Simon Ahlvik
- Sotare
(Nykarleby, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre)
Anders Öhling
- Sotare (Vasa, Korsholm)
- Officiellt godkänd eldstads-och skorstensgranskare
Ny Ja katto tak logo
Ny-Ja Kontoret
NY-JA Sotnings och fastighetsservice Ab
Fabriksgatan 10, 66900 Nykarleby