Företaget

Rena rör och friska tag i över 40 år!

Ab NY-JA Sotnings- och fastighetsservice Oy firade sitt 40-års jubileum år 2016. Verksamheten startade 1 juni 1976 när Kurt Turpeinen påbörjade sin bana som sotare i Nykarleby och nu över 40 år senare, sotar företaget i ett flertal österbottniska kommuner.

Sotarhantverket har långa anor och är ett av få hantverk som på riktigt lever kvar. Själva förfaringssättet är i långt det samma som tidigare även om det idag är renare, hälsosammare och säkrare för såväl kunden som sotaren.

Sotningen upplevs av många som något onödigt och nedsmutsande, men dess viktigaste uppgift är att förebygga brandsäkerheten. Denna uppgift blir allt viktigare i takt med att samhällets andel monteras ner, senast i raden är brandsynen som man numera skall göra själv. Hur många fastighetsägare kan korrekt bedöma skorstenens och eldstadens brandsäkerhet?

Ventilation

Om sotningen inte förändrats så mycket, så kan man inte säga det samma om ventilationen. Här har skett stora förändringar under dessa 40 år, från självdragsventilation till behovsstyrd ventilation med värmeåtervinning. Denna utveckling ställer krav på såväl fastighetsägaren som NY-JA:s personal ifråga om kunskap om ventilationsaggregat och ventilationsteknik. Kvaliteten på inomhusluften är av avgörande betydelse för människans hälsa och husets kondition. NY-JA har därför vinnlagt sig om att kontinuerligt utbilda sin personal så att kunderna med förtroende kan vända sig till oss.

När vi blickar framåt så ser vi följande utmaning komma i form av en avreglering inom sotningsväsendet. Den kommer att medföra att distriktssotningen i nuvarande form upphör. Ni fastighetsägare behöver inte oroa er inför detta! Vi kommer att sköta om så att ni får er årliga sotning lika regelbundet, smidigt och tryggt som tidigare utan att behöva fundera på det.

I fråga om sotning och ventilation kan ni med förtroende vända er till oss. Vi betjänar er med fokus på kundens behov och med kvalitativa lösningar.  


Bild1Bild2