Sotning

Sotning, rengörning och provtryckning av eldstad och skorstenar i egnahemshus, sommarvillor, bastubyggnader, m.m. Även reparationer av skorstenar samt mätning och justering av oljebrännare.

 • Två officiellt godkända eldstads- och skorstensgranskare (Paloturvamestarit), enda godkända i Österbotten

 • Rengöring av värmepanna, sotning

 • Provtryckning av eldstäder och skorstenar med läckagemätare BL100TFT

 • Rökgasanalyser (ekonomiinjustering av oljebrännare, oljebrännarservice, även serviceavtal på munstycksbyten och injustering m.m.

 • Skorstensreparationer (syrafasta innerpipor, murning)

Sotningsdistrikt

 • Larsmo

 • Jakobstad

 • Nykarleby

 • Vörå

 • Korsholm

 • Vasa 1 och Vasa 2

 • Korsnäs

 • Närpes 1 och Närpes 2

kartta