Anders Öhling
- Sotare (Vasa, Korsholm)
- Officiellt godkänd eldstads-och skorstensgranskare