Nyja Kjell 6251
Kjell Knipström
- Sotare (Vasa och Korsholm)
- Officiellt godkänd eldstads- och skorstensgranskare