Tobias 3938
- Arbetsledare, ventilation
- Officiell behörighet för mätning av luftflöden
Jonas 3947
- Arbetsledare, ventilation
- Officiell behörighet för mätning av luftflöden
Mikael S 3278
- Ventilation
- Officiell behörighet för mätning av luftflöden
Kjell 3884
- Sotare (Vasa och Korsholm)
- Officiellt godkänd eldstads- och skorstensgranskare
Arto 3889
- Sotare (Vasa och Korsholm)
- Officiellt godkänd eldstads-och skorstensgranskare
Anders 3858
- Officiellt godkänd eldstads-och skorstensgranskare
- Konsult
Ny Ja katto tak logo
Kontoret
NY-JA Sotnings och fastighetsservice Ab
Fabriksgatan 10, 66900 Nykarleby

NY-JA Sotnings och fastighetsservice Ab

Fabriksgatan 10
66900 Nykarleby
nyja@nyja.fi
FO: 0623888-8

eFakturaadress: 003706238888
Operatör: BAWCFI22 (Basware)

Tel: 06 723 0839