Kontaktuppgifter

NY-JA Sotnings och fastighetsservice Ab

Fabriksgatan 10
66900 Nykarleby
nyja@nyja.fi
FO: 0623888-8

eFakturaadress: 003706238888
Operatör: BAWCFI22 (Basware)

Tel: 06 723 0839

Tobias 3938
Tobias Björkgren
- Arbetsledare, ventilation
- Officiell behörighet för mätning av luftflöden

Jonas 3947
Jonas Pörtfors
- Arbetsledare, ventilation
- Officiell behörighet för mätning av luftflöden
Toni 7971
Toni Männistö
- Ventilation
Mikael S 3278
Mikael Storskrubb
- Ventilation
- Officiell behörighet för mätning av luftflöden
Kjell 3884
Kjell Knipström
- Sotare (Vasa och Korsholm)
- Officiellt godkänd eldstads- och skorstensgranskare
- På semester 4.7-31.7.22
Arto 3889
Arto Hautaluoma
- Sotare (Vasa och Korsholm)
- Officiellt godkänd eldstads-och skorstensgranskare
Jesper 3896
Jesper Pått
- Sotare
(Korsholm, Vörå, Maxmo)
Anders 3858
Anders Öhling
- Sotare (Vasa, Korsholm)
- Officiellt godkänd eldstads-och skorstensgranskare
- Sjukskriven
Simon 3346
Simon Ahlvik
- Sotare
(Jakobstad, Larsmo, Pedersöre)
Mathias 3354
Mathias Zarberg
- Sotare
(Nykarleby, Oravais, Jakobstad)
Ny Ja katto tak logo
Ny-Ja Kontoret
NY-JA Sotnings och fastighetsservice Ab
Fabriksgatan 10, 66900 Nykarleby