Renare ventilation

Vi är ett företag i Nykarleby med 20 anställda som har specialiserat sig

 ventilationsrengöringar och sotning, grundat 1976. Nu kan vi även erbjuda jonisering av inneluften.

 

Ventilationsrengöringar utförs med en stor sakkännedom och en lång erfarenhet. Utöver detta besitter vi en modern utrustning, en stor del av den har hämtats från Sverige där man hunnit betydligt längre inom detta område.

 

För vidare information eller offertförfrågningar, vänligen kontakta oss.


Beställningsblankett

Är sotning skött vid er fritidsbostad?